Vietnam Airlines khuyến mãi đặc biệt chặng bay Châu Âu

Đăng ngày 2017-02-14 , lúc: 14:23:57

 

Vietnam Airlines khuyến mãi chặng bay nội địa

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT CÁC CHẶNG ĐI CHÂU ÂU
(Chưa bao gồm thuế và phí)

Đường bay

Hạng

Giá

Đặt ngay

Frankurt/ Paris

Thương gia

Phổ thông đặc biệt

Phổ thông

2200 USD

1050 USD

450 USD

Đặt vé →

Đặt vé →

Đặt vé →

London

Thương gia

Phổ thông đặc biệt

Phổ thông

2200 USD

850 USD

450 USD

Đặt vé →

Đặt vé →

Đặt vé →

Thời gian bán đến 31/03/2017
Thời gian bay từ nay đến 30/06/2017