Ưu đãi đặc biệt Vietnam Airlines Mùa Thu Vàng 2017

Đăng ngày 2017-08-11 , lúc: 16:13:07

VIETNAM AIRLINES - MÙA THU VÀNG 2017

KHUYẾN MÃI VIETNAM AIRLINES
MÙA THU VÀNG 2017

(Giá 01 chiều & chưa bao gồm thuế & phí)

Từ

Đến

Giá một chiều

Thời gian bay

Đặt ngay

Hà Nội

Chu Lai

299,000đ

15.08.2017 - 31.01.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Đồng Hới

299,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Quy Nhơn

499,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.08.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Đà Nẵng

399,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.08.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Pleiku

399,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Huế

399,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.08.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Vinh

599,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

699,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Đà Lạt

699,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.08.2018

Đặt vé →

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

799,000đ

15.08.2017 - 31.01.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Nha Trang

699,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.01.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Phú Quốc

799,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.01.2018

Đặt vé →

Hà Nội

Cần Thơ

799,000đ

15.08.2017 - 31.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Nha Trang

299,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Đà Nẵng

399,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Đà Lạt

299,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Pleiku

299,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Buôn Ma Thuột

299,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Phú Quốc

299,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Đồng Hới

499,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Quy Nhơn

399,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Huế

399,000đ

15.08.2017 - 31.08.2018
03.09.2017 - 28.12.2017
01.01.2018 - 31.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Hải Phòng

799,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Vinh

799,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Thanh Hóa

699,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

TP.HCM

Hà Nội

799,000đ

15.08.2017 - 28.01.2018

Đặt vé →

Hiệu lực xuất vé: Từ 15.08.2017 đến 31.08.2017

TRUNG TÂM VÉ MÁY BAY FREETOUR VIETNAM