DU XUÂN BỐN PHƯƠNG - ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG 2020

Đăng ngày 2019-12-16 , lúc: 16:44:59

DU XUÂN BỐN PHƯƠNG - ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG 2020

Tour Thời gian Ngày khởi hành Giá trọn gói Đăng ký
BANGKOK - PATAYA 5N4Đ 25/01 (MÙNG 1)
26/01 (MÙNG 2)
28/01 (MÙNG 4)
11.990.000 VND
11.990.000 VND
10.990.000 VND
Đặt ngay
(Giảm 100.000 VND khi đăng ký từ 02 khách trở lên)
PHUKET - PHIPHI 4N3Đ 23/01 (29 TẾT)
25/01 (MÙNG 1)
27/01 (MÙNG 3)
10.990.000 VND
12.690.000 VND
12.690.000 VND
Đặt ngay
(Giảm 100.000 VND khi đăng ký từ 02 khách trở lên)
ĐẢO QUỐC SƯ TỬ 3N2Đ 25/01 (MÙNG 1) 14.290.000 VND Đặt ngay
(Giảm 200.000 VND khi đăng ký từ 02 khách trở lên)
SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ 25/01 (MÙNG 1)
26/01 (MÙNG 2)
27/01 (MÙNG 3)
15.190.000 VND Đặt ngay
(Giảm 200.000 VND khi đăng ký từ 02 khách trở lên)
SINGAPORE - MALAYSIA 6N5Đ 21/01 (27 TẾT)
23/01 (29 TẾT)
24/01 (30 TẾT)
30/01 (MÙNG 6)
28/01 (MÙNG 4)
13.990.000 VND
14.990.000 VND
14.990.000 VND
14.990.000 VND
16.990.000 VND
Đặt ngay
(Giảm 200.000 VND khi đăng ký từ 02 khách trở lên)
ĐẢO NGỌC BALI 4N3Đ 23/01 (29 TẾT)
26/01 (MÙNG 2)
27/01 (MÙNG 3)
12.990.000 VND
14.990.000 VND
14.990.000 VND
Đặt ngay
(Giảm 200.000 VND khi đăng ký từ 04 khách trở lên)
TOKYO NÚI PHÚ SĨ 4N3Đ 25/01 (MÙNG 1)
27/01 (MÙNG 3)
26/01 (MÙNG 2)
36.990.000 VND
36.990.000 VND
37.990.000 VND
Đặt ngay
(Giảm ngay 400.000 VND)
SEOUL - JEJU 6N5Đ 24/01 (30 TẾT) 28.990.000 VND Đặt ngay
(Giảm ngay 1.000.000 VND)
SEOUL - NAMI - EVERLAND 5N4Đ 23/01 (29 TẾT)
24/01 (30 TẾT)
27/01 (MÙNG 3)
29/01 (MÙNG 5)
22.490.000 VND
24.990.000 VND
23.990.000 VND
19.990.000 VND
Đặt ngay
(Giảm ngay 1.000.000 VND)
SEOUL - NAMI - EVERLAND 4N3Đ 28/01 (MÙNG 4) 22.500.000 VND Đặt ngay
(Giảm ngay 1.000.000 VND)
ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5N4Đ 25/01 (MÙNG 1)
26/01 (MÙNG 2)
27/01 (MÙNG 3)
28/01 (MÙNG 4)
19.990.000 VND
19.990.000 VND
18.990.000 VND
18.990.000 VND
Đặt ngay
(Giảm ngay 1.000.000 VND cho chuyến bay sáng)
PHÚ QUỐC 3N2Đ 27/01 (MÙNG 3) 7.990.000 VND Đặt ngay
(Giảm 100.000 VND khi đăng ký từ 04 khách trở lên)
ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN 3N2Đ 25/01 (MÙNG 1)
26/01 (MÙNG 2)
29/01 (MÙNG 5)
7.990.000 VND
7.990.000 VND
7.990.000 VND
Đặt ngay
(Giảm 100.000 VND khi đăng ký từ 04 khách trở lên)