Chùm Tour hè trong nước hấp dẫn nhất 2018

Đăng ngày 2018-06-14 , lúc: 14:20:33

CHÙM TOUR HÈ TRONG NƯỚC HẤP DẪN NHẤT 2018

Phú Quốc (Xem chi tiết)

> Resort Kim Hoa (3 sao): 3,600,000 (3N2Đ)
> Resort Sài Gòn Phú Quốc (4 sao): 4,150,000 (3N2Đ)
> Resort Novotel (5 sao): 4,700,000 (3N2Đ)

Côn Đảo (Xem chi tiết)

> Nhà khách Côn Đảo (2 sao): 4,150,000 (2N1Đ) / 4,500,000 (3N2Đ)
> Resort Sài Gòn Côn Đảo (Khu Villa) (3 sao): 4,400,000 (2N1Đ) / 4,950,000 (3N2Đ)
> Côn Đảo Resort (3 sao): 4,550,000 (2N1Đ) / 5,250,000 (3N2Đ)

Đà Lạt (Xem chi tiết)

> Khách sạn River Prince (3 sao): 2,750,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Sammy (4 sao): 3,100,000 (3N2Đ)
> Resort Dalat Edensee (5 sao): 3,850,000 (3N2Đ)

Nha Trang (Xem chi tiết)

> Khách sạn Edele (3 sao): 3,100,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Galliot (4 sao): 3,350,000 (3N2Đ)
> Resort Vinpearl (5 sao): 5,900,000 (3N2Đ)

Phú Yên (Xem chi tiết)

> Khách sạn Hùng Vương (3 sao): 2,800,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Sài Gòn Phú Yên (4 sao): 3,100,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Cendeluxe (5 sao): 3,400,000 (3N2Đ)

Quy Nhơn (Xem chi tiết)

> Khách sạn Quy Nhơn (3 sao): 2,850,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Mường Thanh (4 sao): 3,050,000 (3N2Đ)
> Resort FLC (5 sao): 4,200,000 (3N2Đ)

Đà Nẵng (Xem chi tiết)

> Khách sạn Vian (3 sao): 3,150,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Mường Thanh (4 sao): 3,600,000 (3N2Đ)
> Resort Risemount (5 sao): 4,850,000 (3N2Đ)

Hội An (Xem chi tiết)

> Khách sạn Venus (3 sao): 3,250,000 (3N2Đ)
> Resort River Beach (4 sao): 3,650,000 (3N2Đ)
> Resort Anantara Hoi An (5 sao): 6,400,000 (3N2Đ)

Huế (Xem chi tiết)

> Khách sạn Duy Tân 2 (3 sao): 3,150,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Moonlight (4 sao): 3,700,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Impearial (5 sao): 4,300,000 (3N2Đ)

Quảng Bình (Xem chi tiết)

> Khách sạn Luxe (3 sao): 3,050,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Riverside (4 sao): 3,200,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ (5 sao): 3,550,000 (3N2Đ)

Vinh (Xem chi tiết)

> Khách sạn Lâm Giang (3 sao): 3,450,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Sài Gòn Kim Liên (4 sao): 3,550,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Mường Thanh Sông Lam (5 sao): 3,650,000 (3N2Đ)

Hà Nội (Xem chi tiết)

> Khách sạn Golden Art (3 sao): 4,000,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Hanoi Boutique (4 sao): 4,250,000 (3N2Đ)
> Khách sạn Melia (5 sao): 6,200,000 (3N2Đ)

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

du lich he trong nuoc

du lịch hè trong nước

tour du lich he trong nuoc

tour du lịch hè trong nước

tour du lich he trong nuoc 2018

tour du lịch hè trong nước 2018