Cải biến

Đăng ngày 2017-02-04 , lúc: 09:19:11

Có một con khỉ muốn trở thành người, nó biết muốn biến thành người thì cần phải chặt đứt đuôi, con khỉ quyết định chém đứt đuôi.


Cải biến


Trước khi động thủ, con khỉ bị vây quanh và khổ sở bởi 3 câu hỏi gây cản trở:

1. Lúc chặt đuôi có thể rất đau không?

(Cải biến là nhất định có thống khổ).

2. Sau khi chặt đuôi xong liệu cơ thể có tiếp tục linh hoạt như cũ hay không?

(Cải biến nhất định sẽ có mạo hiểm).

3. Sống lâu như vậy, cho tới nay đã cùng sống với nó rất nhiều năm, không đành lòng vứt bỏ nó.

(Cải biến, về mặt tình cảm sẽ có ít nhiều khó chịu).

Bởi vậy, cuối cùng con khỉ đã không thể thành người.

Muốn thành tựu một việc, nhất định phải bỏ qua một việc. Luyến tiếc điều bạn đang có, sẽ không thành tựu được điều tốt hơn!

Cải biến, có lẽ sẽ thống khổ một phen. Nhưng nếu không thay đổi, có thể sẽ phải thống khổ cả đời. Sự nghiệp lẫn tình cảm đều là như vậy!